دانلود بررسی تعیین میزان ریسک پذیری مدیران در مدارس | بلاگ

دانلود بررسی تعیین میزان ریسک پذیری مدیران در مدارس

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

بازدید: 1 بار 
فرمت فایل: doc 
حجم فایل: 106 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 104 

هدف از این بررسی تعیین میزان ریسک پذیری مدیران در مدارس می باشد زیرا در جوامع امروزی که دائماً در حال تغییر و تحول می باشد اجتناب از ریسک عملاً غیر ممکن است

بررسی تعیین میزان ریسک پذیری مدیران در مدارس


بررسی تعیین میزان ریسک پذیری مدیران در مدارس

بیان مسئله
مطالعات رفتار انسانی نشان می دهد که کار، یک رفتار پویا و متقابل میان افراد پدید می آورد و بخشی مهم از محیط اجتماعی آنها را فراهم می سازد . بنابراین مسئولیت پذیری کارکنان بیش از چارچوب های مقرراتی می تواند موجب ایمن کردن محیط کار شود . با توجه به رهنمود های پیشنهاد شده از سوی دفتر بین المللی کار در هزاره سوم میلادی مهمترین اصل در پیشبرد اهداف ایمنی ، تمرکز یر فرهنگ ایمنی است . برای ارتقای فرهنگ و دست یافتن به یک محیط کار ایمن باید سطح ریسک پذیری مورد توجه قرار گیرد . بر این اساس هنگامی که انسان تصمیم می گیرد رفتاری را از خود بروز دهد ، یک فرایند در ذهن او صورت می گیرد که داراری سه مرحله است بر پایه این مدل محرک های محیطی به وسیله حواس دریافت می گردد آنگاه آنچه که به وسیله حواس دریافت شده با توجه به آموخته های پیشین فرد و انگیزش های او ادراک می شود ، سپس فرد ادراکات خود را تحلیل کرده و بر پایه آن یک رفتار ویژه از خود بروز می دهد باید توجه داشت در هر سه مرحله تجارب و انگیزش های فرد ، عوامل تأثیر گذار خواهند بود . در ارتباط با موضوع ریسک پذیری نیز مراحل اصلی شامل ادراک خطر ، ارزیابی ریسک و پذیرش ریسک می باشد  (12 : ص14) .
از آنجا که حذف انواع ریسک به لحاظ نظری غیر ممکن می باشد بنابراین شناسایی و مدیریت آنها به عنوان تنها راه حل ممکن مطرح می شود . " به طورکلی، ریسک با مفهوم احتمال متحمل زیان و یا عدم اطمینان شناخته می شود که انواع مختلف و طبقه بندیهای متنوع دارد. یکی از این طبقه‌بندیها ریسک سوداگرانه و ریسک خطرناک است. تمامی اشکال ریسک شامل عناصر مشترکی چون محتوا، فعالیت، شرایط و پیامدها هستند. طبقه بندی دیگر ریسک استراتژیک و ریسک عملیاتی است. مدیریت ریسک به مفهوم سنجش ریسک و سپس اتخاذ راهبردهایی برای مدیریت ریسک دلالت دارد. انواع ریسک ها برحسب احتمال وقوع و تأثیر آنها قابل تقسیم است که مدیریت ریسک فرایند سنجش یا ارزیابی ریسک و سپس طرح استراتژی‌هایی برای اداره ریسک است. در مجموع ، استراتژی‌های به‌کار رفته شامل : انتقال ریسک به بخشهای دیگر، اجتناب از ریسک ، کاهش اثرات منفی ریسک ، و پذیرش قسمتی یا تمامی پیامدهای یک ریسک خاص هستند. مدیریت ریسک سنتی ، تمرکزش روی ریسک‌های جلوگیری کننده از علل قانونی و فیزیکی بود (مثل حوادث طبیعی یا آتش سوزیها ، تصادفات ، مرگ و میر و دادخواهی ها). 
کلمات کلیدی:

مدیریت ریسک

ریسک پذیری مدیران

ریسک پذیری مدیران مدارس

مقدمه:
مدیریت ریسک مالی، از سوی دیگر، تمرکزش روی ریسک‌هایی بود که می تواند استفاده از ابزار مالی و تجاری را اداره کند. مدیریت ریسک ناملموس، تمرکزش روی ریسک‌های مربوط به سرمایه انسانی ، مثل ریسک دانش، ریسک روابط و ریسک فرایندهای عملیاتی است. بدون توجه به نوع مدیریت ریسک ، تمامی شرکتهای بزرگ دارای تیم‌های مدیریت ریسک هستند و شرکتها و گروه‌های کوچک به‌صورت غیر رسمی ، در صورت عدم وجود نوع رسمی آن ، مدیریت ریسک را مورد استفاده قرار می دهند. 
در مدیریت ریسک مطلوب ، یک فرایند اولویت بندی منظور گردیده که بدان طریق ریسک‌هایی با بیشترین زیاندهی و بالاترین احتمال وقوع در ابتدا و ریسک هایی با احتمال وقوع کمتر و زیاندهی پایین تر در ادامه مورد رسیدگی قرار می‌گیرند. در عمل، این فرایند ممکن است خیلی مشکل باشد و همچنین در اغلب اوقات ایجاد توازن میان ریسک‌هایی که احتمال وقوع شان بالا و زیاندهی شان پایین و ریسک‌هایی که احتمال وقوع شان پایین و زیاندهی شان بالاست ، ممکن است به‌طور مناسبی مورد رسیدگی قرار نگیرند. 
ریسک استراتژیک ریسکی است که سازمان برای تحقق اهداف تجاری خود می‌پذیرد. در دنیای کسب وکار پرتحول امروز، مدیریت ریسک از اهمیت روزافزونی برخوردار شده است.  
ریسک دانش ، زمانی رخ می دهد که دانش دارای ضعف و نقص به‌کار برده شود. ریسک روابط ، زمانی رخ می دهد که همکاری بی‌اثر و نتیجه ای اتفاق افتد. ریسک فرایند عملیاتی، زمانی رخ می دهد که عملیات بی‌ثمری اتفاق افتد. این ریسک ها به‌صورت مستقیم بهره وری دانش کارکنان را کاهش داده، و باعث نزول مقرون به صرفه بودن از نظر اقتصادی، سودآوری، خدمات، کیفیت ، شهرت ، ارزش مارک و کیفیت درآمدها می‌شود. در واقع مدیریت ریسک ناملموس باعث می‌شود در مدیریت ریسک به‌واسطه شناسایی و کاهش ریسک‌هایی که عامل نزول بهره وری می باشند، ارزشهای آنی و مستقیمی خلق شود . در نتیجه می توان مدیریت ریسک را یک وظیفه ای شامل فرایندها، روشها، و ابزاری برای اداره ریسک در فعالیتهای سازمانی است. که یک محیط منضبط برای تصمیم گیریهای پیشتازاته و غیر منفعل فراهم می آورد  (3 : ص 52 ) .
هدف از این بررسی تعیین میزان ریسک پذیری مدیران در مدارس می باشد زیرا در جوامع امروزی که دائماً در حال تغییر و تحول می باشد اجتناب از ریسک عملاً غیر ممکن است و ریسک پذیری مدیران مدارس از جمله مهمترین عواملی است که روابط انسانی را مستقیماً تحت تأثیر خود قرار می دهد بنابراین پژوهشگر سعی بر آن دارد که انواع ریسک های موجود در مدارس را که مدیر و کارکنان با آن مواجه می شوند بپردازد و تأثیر هر یک از آنها را بر روابط انسانی موجود در موجود در محیط آموزشی مشخص کند .
فهرست مطالب
چکیده

فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت پژوهش
هدف پژوهش
انگیزه پژوهشگر
سؤالات پژوهش
توصیف واژه های کلیدی 
فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش
مبانی نظری پژوهش
مقدمه

مدیریت ریسک و مدیران ریسک پذیر

واکنش نسبت به ریسک 
استفاده کردن از فرصت ها 
آیا می توان از ریسک پرهیز کرد ؟
ریسک های احساسی 
ریسک استقلال فردی 
ریسک تغییر و تحول 
ریسک کنترل کردن 
ریسک اعتماد 

جایگاه مدیریت ریسک در سازمان 

انواع ریسک 

ضرورت مدیریت سازمان و استاندارد های کنترل ریسک

چرا مدیران آموزشی باید به دانش مدیریت ریسک مجهز باشند ؟

عناصر اصلی ریسک 
مزایای مدیریت ریسک 

ده گام جهت اجرای مدیریت ریسک 

روابط انسانی 
انواع روابط انسانی 
روابط انسانی و ارتباطات 
مسائل مربوط به روابط انسانی 
محتوای روابط انسانی 

نقش مدیریت در ارتباط با روابط انسانی 

روابط انسانی و مدیریت آموزشی 
ضرورت و اهمیت ارتباطات انسانی 
ایجاد روابط حسنه در آموزشگاه 
 ایجاد  رابطه حسنه با معلمین 
ایجاد رابطه حسنه با دانش آموزان 
ایجاد رابطه حسنه با اولیا 
روابط انسانی در مدرسه 

راه حل هایی برای جذب شدن دانش آموزان و کارکنان به مدرسه 

پیشینه پژوهش
مطالعات انجام شده در خارج کشور
فصل سوم: فرایند پژوهش
روش پژوهش
جامعه آماری
روش نمونه گیری و حجم نمونه
ابزار پژوهش
چگونگی تعیین روایی و پایایی ابزار پژوهش
شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات
فصل چهارم: یافته های پژوهش
مقدمه
الف) توصیف داده ها
ب) تحلیل داده ها
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
بحث و نتیجه گیری
محدودیت ها و مشکلات پژوهش
پیشنهادهای مبتنی بر یافته های پژوهش
خلاصه پژوهش
 منابع
الف) منابع فارسی
ب) منابع انگلیسی
فهرست جداول و نمودارها
جدول 3-1 : توزیع دبیران متوسطه منطقه 5 آموزش و پرورش شهر تهران
جدول 3-2 :  توزیع سوالات پرسشنامه بین سوالات پژوهش 
 جدول 4-1: توزیع و درصد فراوانی سوال شماره یک پرسشنامه 
جدول 4-2: توزیع و درصد فراوانی سوال شماره سه پرسشنامه
جدول 4-3 : توزیع و درصد فراوانی سوال شماره پنج پرسشنامه
جدول 4-4 : توزیع و درصد فراوانی سوال شماره نه پرسشنامه
جدول 4-5 : توزیع و درصد فراوانی سوال شماره ده پرسشنامه 
 جدول 4-6 : توزیع و درصد فراوانی سوال شماره سیزده پرسشنامه 
جدول 4-7 : توزیع و درصد فراوانی سوال شماره شانزده پرسشنامه
جدول 4-8 : توزیع و درصد فراوانی سوال شماره هجده پرسشنامه 
جدول 4-9 : توزیع و درصد فراوانی سوال شماره بیست پرسشنامه 
جدول 4-10:  توزیع و درصد فراوانی سوال شماره بیست و یک پرسشنامه 
جدول 4-11 : خلاصه آزمون آماری 2x مربوط به سوال اول پژوهش 
جدول 4-12: آزمون توصیفی سوال اول پژوهش 
جدول 4-13: تحلیل مربوط به سوال دوم پژوهش
جدول 4-14 : آزمون توصیفی سوال دوم پژوهش 
جدول 4-15 : خلاصه آزمون آماری 2x  مربوط به سوال سوم پژوهش 
جدول 4-16: آزمون توصیفی سوم پژوهش 
جدول 4-17 : خلاصه آزمون آماری 2x مربوط به سوال چهارم پژوهش 
جدول 4-18 : آزمون توصیفی چهارم پژوهش 
جدول 4-19 : خلاصه آزمون آماری 2x مربوط به سوال پنجم پژوهش 
جدول 4-20 : آزمون توصیفی پنجم پژوهش  
نمودار4- 1 مربوط به توزیع فراوانی سوال 1 پرسشنامه 
نمودار 4- 2 مربوط به توزیع فراوانی سوال 3 پرسشنامه 
نمودار 4-3 مربوط به توزیع فراوانی سوال 5 پرسشنامه 
نمودار 4-4 مربوط به توزیع فراوانی سوال 9 پرسشنامه 
نمودار 4-5 مربوط به توزیع فراوانی سوال 10 پرسشنامه 
نمودار 4-6 مربوط به توزیع فراوانی سوال 13 پرسشنامه 
نمودار 4-7 مربوط به توزیع فراوانی سوال 16 پرسشنامه 
نمودار4 -8 مربوط به توزیع فراوانی سوال 18 پرسشنامه 
نمودار 4-9 مربوط به توزیع فراوانی سوال 20 پرسشنامه 
نمودار 4-10 مربوط به توزیع فراوانی سوال21 پرسشنامه 


خرید


برچسب ها : بررسی تعیین میزان ریسک پذیری مدیران در مدارس , مدیریت ریسک ریسک پذیری مدیران دانلود پایان نامه ریسک پذیری مدیران مدارس بررسی تعیین میزان ریسک پذیری مدیران در مدارس دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی
...
نویسنده : بازدید : 13 تاريخ : دوشنبه 29 آذر 1395 ساعت: 13:06